İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı Kapsamında ‘’Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi’’ projemiz desteklenmeye hak kazandı.

İSTKA tarafından desteklenen ‘’Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi’’ projesi ile temel amaç İstanbul başta olmak üzere Türkiye sağlık sektörü girişimcilerinin ülkemizde ürettiği katma değerli bilginin, hizmet ve ürünlerin yurtdışı pazarlarda da yer almasını sağlayarak sağlık sektörü girişimlerinin ölçek büyüterek hızlandırılmasıdır. Bu kapsamda girişimcilerin yoğun rekabet şartları altında ayakta durabilmelerinin önü açılacaktır.

Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi Projesi ile İstanbul da önemli bir sağlık organizasyonunun 1.sinin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Organizasyonda, girişimciler Türkiye ve dünya çapındaki liderler ve önemli isimlerle bir araya getirilecektir. Organizasyonda dünya sağlık teknolojileri, sağlık reformları, Türkiye sağlık politikaları, sağlık girişimcilerinin önemi gibi başlıklarda konuşmaların düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinliğin gelenekselleştirilmesi ve süre gelen her yıl girişimcilerin ve liderlerin bir araya getirilerek Türkiye sağlık girişimcilerinin uluslararası düzeyde tanınması hedeflenmektedir. Etkinlik sonrasında ortaya çıkacak yeni iş birliklerinin, girişimcilerin, sağlık akademisyenlerinin, yatırımcıların, mentorların ve sağlık teknolojilerinin yer aldığı bir web tabanlı platform oluşturulacaktır. Platformun aynı zamanda bir uygulamaya dönüştürülerek tüm dünyanın erişebileceği bir bilgi havuzuna dönüşmesi de planlanmaktadır.

Etkinlik sonrası Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezinde düzenlenecek uluslararası pazarlara yönelik eğitimlerin ardından girişimcilerin bu pazarlarda yer almaları için bir yarışma düzenlenecektir. Girişimlerin uluslararası platformlarda ve uluslararası pazarlarda yer edinebilmeleri için düzenlenen yarışmadan seçilen 3 startup ikişer kişilik ekipler ve proje ekibimizden oluşacak bir destek ve danışman ekibiyle birlikte Londra, Hollanda ve Singapur’a gönderilecektir. İngiltere, Hollanda ve Singapurda proje ekibizin işbirliği yapacağı girişimcilik merkezlerinden girişimcilere bölgeye özel pazarlama stratejileri, müşteri, ortak ve yatırımcı ağları ile görüşme destekleri ve Avrupa standartlarına sağlık girişimciliği eğitimleri alınacaktır. Ayrıca yarışma sonucu belirlenen 3 girişimciye Singapurda düzenlenen IPI fuarına katılım ve stand açma desteği sağlanacaktır. Böylece dünya sağlık girişimciliğinin başında yer alan bu ülkelerde girişimcilerimiz mevcut pazarlara girebilmelerine ya da yeni bir pazar ortamı yaratabilmelerine destek verilecektir.

Sağlık projen için BiGGHEALTH’e başvur… TÜBİTAK’tan Sermaye Desteği Kazan!

‘Sağlık ve İyi Yaşam’ alanında; AR GE ve teknolojiden güç alan öncü, güncel, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmen için şimdi BiGGHEALTH var…

Genç girişimciler için oluşturulan BiGGHEALTH Programı kapsamında sen de TÜBİTAK’tan 200.000 TL sermaye desteği kazanma şansını yakalayabilirsin…

Ön Başvuru:

1 Temmuz 2018 – 30 Ağustos 2018

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi BiGG Uygulayıcı Kuruluşu Oldu!

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında 45 başvurunun arasından seçilerek uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. 45 başvuru arasından 23 kurum “Uygulayıcı Kuruluş” olarak kabul edildi. Acıbadem Üniversitesi bu 23 kuruluş arasındaki sağlık bilimleri alanında tek tematik üniversite ve 5 vakıf üniversitesinden biri olma özelliğini taşıyor.

2018 yılının ikinci yarısında açılacak BiGG çağrısında 1.aşama süreçlerini yürütecek olan merkez, olgunlaşan iş fikirlerinin 2.aşama için TÜBİTAK’a bildirilmesinden sorumlu olacak. Sunulan iş fikirlerinin başarılı bulunması sonucu girişimciye TÜBİTAK tarafından 200.000 TL hibe verilecek.