BiGGHEALTH

BiGGHEALTH programı girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları ve yürütmeleri sürecindeki 1.aşama faaliyetlerine destek verecektir. Değerlendirme sonucunda iş planlarının Mükemmeliyet Mührü alması uygun bulunan girişimcilerin kuracakları şirketlere TÜBİTAK BİGG Fonu, %3 hisse karşılığında 900.000 TL yatırım yapacaktır.

2021 Yılı 1. dönem çağrısı itibariyle mezuniyet kısıtlaması kaldırılmıştır.

Tüm sorularınız için: acutekmer@acibadem.edu.tr

Detaylı Bilgi İçin

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin,

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun kişi olmak,
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Tıbbi ve Medikal Cihazlar

Üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dahil olmak üzere, insanlar üzerinde devamı..

Biyomedikal Malzemeler

Biyomedikal teknoloji ve biyoteknoloji, esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde devamı..

İlaç Formülasyonları ve Probiyotikler

İlaç formülasyonları, ilaçların farmasötik biçimlerinin hazırlanmasında, etkin maddenin taşıyıcı maddelerle hangi devamı..

Dijital / Mobil Sağlık Uygulamaları

Dijital sağlık hizmetleri; mobil bilişim aygıtları, mobil ve kablosuz sağlık hizmeti sistemleriyle sağlığa dair bilgileri devamı..

Giyilebilir Teknolojiler / Tanı ve Analiz Kitleri

Giyilebilir teknolojiler, internetin gelişiminin içerisinde hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da toplumsal devamı..

Gıda Güvenliği

Gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi devamı..

Bizi Tanıyın!

Sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan bir üniversite olarak sahip olduğumuz birikimin ve enerjinin yeni iş fikirleri için fırsata dönüşmesi hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda Acıbadem Üniversitesi Tekmer olarak sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı her türlü iş fikrini, girişimi desteklemek için buradayız!
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler ile birlikte bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapılardır.
İŞGEM/TEKMER programı kapsamında desteklenen ve 5746 sayılı Kanun’un tanıdığı muafiyetlerinden yararlanılabilen bir teknoloji merkezidir.
5746 sayılı Kanun’un tanıdığı muafiyetler nelerdir?
•Arge ve tasarım faaliyetleri indirimi
•Arge desteği- Arge harcamalarının tamamı vergi matrahından düşürülür
•SGK pirim desteği
•Gelir Vergisi Teşviki
•Damga Vergisi İstisnası
•Gümrük Vergisi Teşviki

Birlikte Ne Yapabiliriz?

İş fikriniz;
• Hem bilimsel hem de sektörel bilgi birikimi,
• Dünya çapında benzeri olmayan networke erişim,
• Bilişimden biyoteknolojiye benzersiz bir altyapı,
• Sağlık ekosistemine uygun iş sistematiği ile desteklenecektir.

Olanaklar

Ofis Olanakları

Girişimciler için ücretli açık ofis alanları mevcuttur, girişimciler ihtiyaçları olduğunda talepte bulunarak merkezin toplantı salonlarından yararlanabilirler. Devamı..

Eğitim ve Seminerler

Programların başlatıldığı dönemlerde girişimcilerin tüm süreçleri için ihtiyaç duyabilecekleri iş modeli, şirket kurulumu, fikri mülkiyet hakları, yeni ürün ve pazarlama Devamı..

Sektörel Danışmanlık

Girişimcinin projede ihtiyaç duyduğu alana göre Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinden ve iştiraklerimizden danışmanlık desteği verilir.

Acıbadem Üniversitesi Akademisyenlerinin Bilimsel Desteği

Girişimcinin projede ihtiyaç duyduğu alana göre Acıbadem Üniversitesi akademisyenlerinden danışmanlık desteği verilir.

Teknolojik Altyapıya Erişim

Girişimci merkeze kabul edildikten sonra projesinde ihtiyaç duyduğu alanları belirtir, ihtiyaçlar projenin önemi açısından değerlendirilir, girişimci uygun Devamı..

Prototipleme Atölyesine Erişim

Prototipleme Atölyesi’nde girişimciler prototiplerini tasarlamak ve oluşturmak için atölye sorumlumuzdan gerekli desteği alabilirler. İhtiyaç duyan girişimcilerimiz Devamı..

Potansiyel Yatırımcı, Müşteri ve İş Ortaklarına Erişim

Projenin ilgili olduğu alana göre girişimciye destek sağlanır.

Haberler

Girişimci Yorumları

Ömer Faruk Başargan

Sağlık dikeyinde konumlanmış girişimler için, nitelikli kadrosu ile oldukça kritik eğitimlerinden, klinik çalışma desteğine kadar her adımda ciddi destek veren,

Esma Aybakan

Acıbadem Kuluçka Merkezi kapsamında düzenlenen seminer ve eğitimlerin girişimciler adına son

Cenk Anıl Bahçevan

Kuluçka merkezinin ofis alanı gayet geniş ve çalışmaya çok uygun. Aynı zamanda istediğimiz

Merve Ekin

Acıbadem Kuluçka Merkezi'nde yer almaktan oldukça memnunum. Sağlamış olduğu eğitim

Seçkin Barlas

Fikirlerimizin şekillenmesini sağlayan ve yeni iş sürecinde bizlere ışık tutan Acıbadem Kuluçka Merkezi

Orhan Çınar

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin ilk mezunları olmamıza rağmen ilk günden

Ali Can Erk

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi özellikle sağlık alanında faaliyet gösteren

Halid Ceylan

AR-GE projelerinin fikir aşamasından vücut bulmasına kadar ki geçen sürecin

Oğuzhan Aydemir

Kuluçka içerisinde ilgili ve özverili bir ekip çalışıyor. Eğitimler ve eğitmenler ihtiyaçlara

Prof. Dr. Tarık Özkul

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezine projemiz için sağladıkları imkanlar

Emre Kurt

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi eğitimleri ve mentorluk imkanlarıyla start-up’lar için

Osman Cingitaş

Acıbadem Kuluçka Merkezi tarafından verilen seminer ve eğitimlerin bana ve ekibime

İletişim


    BiGGHEALTH E-BÜLTEN

    Bizden haber almak için e-bültenimize kayıt olun.