BiGGHEALTH

BiGGHEALTH programı girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları ve yürütmeleri sürecindeki 1.aşama faaliyetlerine destek verecektir. Program sonucunda başarılı iş modelleri 2. Aşama için TÜBİTAK’a yönlendirilecekler ve 1512 programı kapsamında 200.000TL hibe desteği kazanma şansını yakalayacaklar.

Detaylı Bilgi İçin

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin,

  • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek  öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Tıbbi ve Medikal Cihazlar

Üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dahil olmak üzere, insanlar üzerinde devamı..

Biyomedikal Malzemeler

Biyomedikal teknoloji ve biyoteknoloji, esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde devamı..

İlaç Formülasyonları ve Probiyotikler

İlaç formülasyonları, ilaçların farmasötik biçimlerinin hazırlanmasında, etkin maddenin taşıyıcı maddelerle hangi devamı..

Dijital / Mobil Sağlık Uygulamaları

Dijital sağlık hizmetleri; mobil bilişim aygıtları, mobil ve kablosuz sağlık hizmeti sistemleriyle sağlığa dair bilgileri devamı..

Giyilebilir Teknolojiler / Tanı ve Analiz Kitleri

Giyilebilir teknolojiler, internetin gelişiminin içerisinde hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da toplumsal devamı..

Gıda Güvenliği

Gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi devamı..